Ορθόδοξο Ημερολόγιο για Sony SmartWatch

At last, the Orthodox Calendar for Sony SmartWatch is available in Greek language.

It contains the full calendar of saints and the icons, as used in the full app version for Android. This goes for SmartWatch 2 devices only.

SmartWatch 1 users would not see any icons, nor full calendar of saints, only the feast / main saint of the day.

The app supports both the old (Julian) and the new (Gregorian) calendar, there is a checkbox in the app settings.

Ορθόδοξο Ημερολόγιο για SmartWatch Ορθόδοξο Ημερολόγιο για SmartWatch

Get the app for free from the Google Play store now:
Ορθόδοξο Ημερολόγιο SmartWatch

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *